Nanggroe Aceh Darussalam Museum Negeri  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam Museum Malikussaleh Museum Tsunami Sumatera Utara Museum Negeri  Provinsi  Sumatera  Utara ‎ Open Air Museum Rumah Bolon Purba ‎TB. Silalahi Center

Resolusi Jihad-I Resoloesi N.U. Tentang Djihad fi Sabilillah Bismillahirrochmanir Rochim  Resoloesi: Rapat besar wakil-wakil Daerah (Konsul 2) Perhimpoenan Nahdlatoel Oelama seluruh Djawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaja.  Mendengar: 

TotoSiMandja.Com – 18 Nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Karakter Bangsa Pendidikan Karakter No Nilai Karakter Uraian 1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap

1. Etika2. Kejujuran dan Integritas3. Tanggungjawab4. Hormat aturan dan hukum5. Hormat hak orang lain6. Cinta pekerjaan7. Menabung8. Berkerja keras9. Tepat waktu Copyright by: Toto Si Mandja

TotoSiMandja.Com – Download Buku PAI Kurtilas SD Kelas 1-6 Buku PAI Kelas 1Buku PAI Kelas 2Buku PAI Kelas 3Buku PAI Kelas 4Buku PAI Kelas 5Buku PAI Kelas 6 Copyright by: Toto Si Mandja

Penerimaan Mahasiswa BaruProgram Doktor (S-3)Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati CirebonProgram Studi Pendidikan Agama Islam Kerjasama1. Lyon University, USA2. Universiti Kebangsaan Malaysia3. Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran4. Kaftaro University, Damascus-Syria5.

Prihatin liat pemandangan di medsos, alayers berbangga mengaplod foto-foto kelulusan (coret-coret seragam). Ironi sekali, ketika remaja sedang krisis karakter, ditambah peristiwa ini semakin menunjukan wajah pendidikan Indonesia sebenarnya. Meski pun