Program Doktoral IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2016/2017

Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Doktor (S-3)
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Kerjasama
1. Lyon University, USA
2. Universiti Kebangsaan Malaysia
3. Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran
4. Kaftaro University, Damascus-Syria
5. Al-Jami’ah ‘Ulum al-Qur’an, Sudan
6. Ma’had al-Jami’ah Tarim, Yaman
7. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung
8. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Kedutaan Besar Republik Mesir

Penyelenggaraan Program
1. Program Doktor dilaksanakan secara by course
2. Sistem pengajaran diselenggarakan dengan sistem SKS
3. Beban Studi sejumlah 42 SKS

Lama Studi
Maksimum masa tempuh adalah 10 semester.

Fasilitas
1. Ruangan perkuliahan ber-AC
2. Hotspot Area
3. Perpustakaan
4. Iran Corner
5. Smart Campus
6. Asrama Mahasiswa

Syarat Pendaftaran
1. Lulusan Program Magister (S-2) dalam Islamic Studies atau yang disetarakan. Bagi lulusan magister non-islamic studies (PTU) akan dikenakan ketentuan tambahan SKS yang dilaksanakan dalam program qualifying doctum.
2. Indeks Prestasi minimal 3,35 dalam skala 4,0 untuk S-3 Lulus penilaian kemampuan akademik yang meliputi:
– Tes Bahasa Arab
– Tes Bahasa Inggris
– Tes tertulis wawasan Islamic studies
– Wawancara

Persyaratan Administrasi
1. Fotokopi ijazah dan transkip nilai yang telah dilegalisir rangkap 2 dan menunjukan aslinya.
2. Menyertakan surat izin dari lembaga tempat bekerja
3. Mengisi formulir pendaftaran
4. Membayar uang pendaftaran Rp. 750.000,-
5. Pas foto berwarna ukuran 3×4 dan 2×3 (4 lembar)
6. Menyerahkan pra-susulan penelitian untuk Disertasi
7. Menunjukkan nilai toefl minimal 450
8. Stopmap warna biru

Informasi Pendaftaran
Kampus Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By-Pass Sunyaragi Cirebon 45132 Telp. (0231) 8491641
E-mail: info@iaincirebon.ac.id
Website: www.syekhnurjati.ac.id

Copyright by: Toto Si Mandja